top of page
TAWARAN TEKNIK

Sterically stabilized unsaturated fatty acid liposome

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a fatty acid liposome for use as a carrier of drugs, chemicals or biologically active substances, comprising a C18 unsaturated fatty acid liposome sterically stabilized with a polyethylene glycol-grafted lipid in combination with a co-lipid mixture.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-175531-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page