top of page
TAWARAN TEKNIK

System and method for retrieving Data

TINJAUAN TEKNOLOGI

A system and method for retrieving data are disclosed. The method comprises receiving an input query from a user , extracting at least one sentence from the received query, analyzing each sentence to identify at least one relevant term of interest in each sentence, assigning a weightage to the identified term, conducting a search in at least one data source based on at least one weighted relevant term of interest, and outputting search results .

Mega - Trend

Building Technologies, Information and Communication Technologies, Learning Innovation for spiritual knowledge

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 8

Nombor Paten

PI 2018703696

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page