top of page
TAWARAN TEKNIK

Web Based Steganography

TINJAUAN TEKNOLOGI

A method for posting and retrieving hidden message, comprising embedding message in a digital image; publishing the image on a web page; requesting password from a user who want to retrieve the message; and revealing the message to the user with correct password.

Mega - Trend

Electronics and Security

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2012700259

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page