top of page
TAWARAN TEKNIK

Wind, Solar, and Rain Harvester

TINJAUAN TEKNOLOGI

A proposed wind, solar and rain harvester is described. The hybrid wind harvester comprises a power-augmentation-guide-vane and a wind turbine sharing a centre axis as the guide vane. The novel power-augmentation-guide-vane has an upper venturi wall duct and lower venturi wall duct inclined at an angle of 2 degrees to 75 degrees from the horizontal plane. The power-augmentation-guide-vane creates a venturi effect to increase the speed of wind entering the wind turbine to harvest more wind energy. A solar panel or solar concentrator is provided on top of the upper wall duct. A rain water passage and storage compartment is provided where rain water flows form the upper wall duct towards the rain water passage and storage compartment.

Mega - Trend

Energy and Power, Future Global Power Generation, Urbanization

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-164584-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page