top of page
TAWARAN TEKNIK

A Wheelchair For Negotiating Gaps And Obstacles

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a wheelchair for negotiating obstacles comprising a chair, a pair of rear wheels, a pair of caster wheels, and characterized by a pair of pivot leg assemblies, each independently located to the fore of the pair of caster wheels and comprising a pivot handle; an auxiliary caster wheel; a threaded rod connecting the pivot handle and the auxiliary caster wheel; a nut for fastening the threaded rod in position; wherein the auxiliary caster wheel can be extended and retracted by rotating the pivot handle.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-158392-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page