top of page
TAWARAN TEKNIK

A Composition For An Oxo-Biodegradable Natural Rubber

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention relates to a composition for a vulcanized oxo-
biodegradable natural rubber latex film comprising: a natural rubber latex, a pro- degradant additive dispersion comprising of metal stearate, and a surfactant,
characterized in that: the natural rubber is a pre-vulcanized natural rubber latex, the
metal stearate comprising cobalt (II) stearate or iron (III) stearate, and the surfactant
is sodium sulphonate.

Mega - Trend

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

Nombor Paten

UI 2022006752

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page