top of page
TAWARAN TEKNIK

A Method For Preparing A Core-Shell Fibre For Bone Tissue Scaffold

TINJAUAN TEKNOLOGI

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

Nombor Paten

UI 2022005567

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page