top of page
TAWARAN TEKNIK

A Method Of Producing A Unitary Pipe Having A Combination Of Square And Circular Cross Sections

TINJAUAN TEKNOLOGI

A method of producing a unitary pipe having a combination of square and circular cross sections comprising the steps of securely clamping a workpiece or a pipe having a square cross section to a workpiece grip of a lathe machine; spinning the securely clamped workpiece according to a predetermined spinning speed by operating the lathe machine; heating up a predetermined portion of the workpiece with a heating torch; extinguishing the heating torch once the required maximum temperature is reached; pressing a roller having a flat rim against the heated portion of the workpiece to gradually transform its square cross section into a circular cross section; and pressing the transformed portion with a roller having a round rim when the workpiece is at a predetermined lower temperature to produce a rounded common spot of the square cross section and the transformed circular cross section.

Mega - Trend

Infrastructure Development: Power, Water and Transport, Automotive

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-175943-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page