top of page
TAWARAN TEKNIK

A Portable Scoliosis Assessment Device

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention disclosed a portable scoliosis assessment device to quantitatively measure shoulder height difference (SHD) and angle of trunk rotation (ATR) of scoliosis patients. The portable scoliosis assessment device comprising a device casing two device casing stands and respectively; two extension racks and respectively; an accelerometer a microcontroller, a rotary encoder, an I2C Serial Adapter, a LCD Display Module, a LED Bulb, a battery, a power button, a measurement mode conversion button and a gear. The portable scoliosis assessment device (10) is helpful for the doctors to detect scoliosis in patients and monitor the progressive of the scoliosis patients before and after corrective surgery.

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 6

Nombor Paten

PI 2017703051

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page