top of page
TAWARAN TEKNIK

Automated System For Quranic Verse Recitation Recognition For Self-Learning Of Al-Jabari Method

TINJAUAN TEKNOLOGI

Disclosed system for Quranic verse recitation recognition for self-learning of Al-Jabari method uses a speech recognition module for identifying Quran recitation and pronunciation, a speech analysis module to analyze the Quranic verse recitation by the at least one user based on Makarov chain code method of speech recognition. The speech analysis module performs real-time analysis of the Quranic verse recitation by the at least one user for improving speed, efficiency and effectiveness of learning of the Quranic verse recitation using Al-Jabari method. The system enables a plurality of users to recite and learn Quranic verses using Al-Jabari method with improved understanding or Tajweed rules. The system includes a software application for performing speech recognition, analysis and evaluation of the Quranic verse recitation by the at least one user.

Mega - Trend

Innovative Technologies of the Future, Education tools

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

MY-175759-A

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page