top of page
TAWARAN TEKNIK

Core Rotary Rubber Damper (CRRD)

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention discloses a damper comprises: a plurality of rigid plates, each having a bore at a generally centre position and a leg member protruding from its periphery; a plurality of elastic washers; and a cylindrical elastic member; characterised in that the rigid plates and the elastic washers are stacked alternately to form a tube structure, with the cylindrical elastic member extending through the tube structure, and the different leg members extend from the circumference of the tube structure in a number of different directions.

Mega - Trend

SMART Cities and SMART Infrastructure, Innovative Technologies of the Future, Building Technologies

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2014703302

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page