top of page
TAWARAN TEKNIK

Hybrid Structural Health Monitoring Scheme With Damage Identification Through Modal Parameters And Artificial Intelligence Methods


TINJAUAN TEKNOLOGI

Mega - Trend

Healthcare

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

Nombor Paten

PI 2022005934

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page