top of page
TAWARAN TEKNIK

Lidocaine Loaded Lipid Nanoparticles With Prolong Release Property

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention disclosed a lipid nanoparticles carrier formulation to encapsulate a lidocaine to enhance the absorption effects of the lidocaine and to provide prolong release property of the said lidocaine. The lipid nanoparticles carrier formulation consists of 50 to 70 wt% of stearic acid and 30 to 50 wt% of oleic acid as the raw material of lipid nanoparticles to encapsulate the lidocaine; and 0.25 to 2.0 wt% non-ionic surfactant to stabilize the lipid nanoparticles. Besides, the present invention also disclosed lidocaine loaded lipid nanoparticles and a method of making the same.

Mega - Trend

Chemicals and Materials

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2015700438

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page