top of page
TAWARAN TEKNIK

Orbicular Rubber Damper (ORD)

TINJAUAN TEKNOLOGI

The present invention discloses an apparatus for damping vibration of a frame comprises: a frusto-spherical cup for accommodating a hollow orbicular elastomeric member having an opening aligned with an opening of the cup; a frusto-spherical member partially contained within the elastomeric member with its flat surface exposed by the opening of the elastomeric member; an elongate member extended from the flat surface of the frusto-spherical member to a first frame member; and a supporting member having a recess for receiving the cup and a handle extended in a direction perpendicular to the elongate member for attachment to a second member of the frame.

Mega - Trend

SMART Cities and SMART Infrastructure, Innovative Technologies of the Future, Building Technologies

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2015700387

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page