top of page
TAWARAN TEKNIK

Solar-heat-water Harvester

TINJAUAN TEKNOLOGI

The invention is a multi-resource harvester featuring solar panels, a rainwater collector beneath the solar panel, and a dynamo. What sets it apart is a pyramidal structure on top of the solar panel and a heat-wind turbine with vertical and horizontal wind blades and a heat blade. The pyramidal structure collects solar heat, moving it upward, and the dynamo at the top generates electricity as the wind blades turn from the surrounding wind, and the heat blade turns from the accumulated heat at the apex. In essence, it harnesses solar energy, rainwater, and wind-induced and heat-induced movements to generate electricity.

Mega - Trend

Renewable, Energy and Power, Innovative Technologies of the Future, Future Global Power Generation, Power to the Middle Class, Factory of the Future: SMART and GREEN, SMART Cities and SMART Infrastructure, Future of Consumer Electronics, Building Technologies

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 3

Nombor Paten

UI 2023002890

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

BUAT PERTANYAAN

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page