top of page
TAWARAN TEKNIK

Transformerless Uninterruptible Power Supply System

TINJAUAN TEKNOLOGI

An uninterruptible power supply system for use in an electric power circuit includes a three-phase pulse width modulation rectifier portion for converting an alternating current from the electric power circuit to a direct current, a rechargeable battery unit capable of storing and discharging electric energy, a bidirectional battery charger and discharger circuit portion connected to the three-phase pulse width modulation rectifier portion and the rechargeable battery unit and a three-phase inverter portion connected to the bidirectional battery charger and discharger circuit portion for converting a direct current from the rechargeable battery unit to an alternating current of desired parameter values. The uninterruptible power supply system is configured to automatically switch between a grid mode of operation and a battery mode of operation, delivering a steady electric energy to a load circuit.

Mega - Trend

Energy and Power

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

TRL 4

Nombor Paten

PI 2018701502

Dapatkan helaian fakta teknologi di sini:

Orang yang boleh dihubungi untuk tawaran ini:

Lee Ching Shya

Pegawai Perniagaan UMCIC Universiti Malaya

e-mel:  leecs@um.edu.my

Tel: +603-7967-7351/7352

MAKLUMAT LANJUT

Anda mempunyai soalan untuk mengetahui tentang teknologi atau kerjasama? 
Sila hubungi kami:

+603 - 7967 7351

bottom of page